Grenlandia quiz

Quiz: Grenlandia

Czy zmierzysz się z tą lodową krainą odpowiadając na 10 pytań w tym quizie?