Antygona - test znajomości lektury quiz

Quiz: Antygona - test znajomości lektury

Test znajomości lektury Sofoklesa pod tytułem "Antygona". Jak dobrze znasz fabułę tej tragedii antycznej?

Osoby rozwiązujące ten quiz osiągają średni wynik 73%

Poziom łatwy | Rozwiązano 5 razy.